17 април 2015 г.
Проведено извънредно общо събрание на акционерите
Проведено извънредно общо събрание на акционерите
27 април 2015 г.
Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
17 март 2015 г.
Уведомление, относно насрочено извънредно общо събрание на акционерите на 14.04.2015 г.
Уведомление, относно насрочено извънредно общо събрание на акционерите на 14.04.2015 г.
10 март 2015 г.
Насрочено извънредно общо събрание на акционерите на 14.04.2015 г.
Насрочено извънредно общо събрание на акционерите на 14.04.2015 г.